Osalejale

Siit leiate vajaliku info võistlusel osalemiseks.

Tutvustuste saatmine:

Palun sisesta siia meeskonna liikmete tutvustus (haridus, kogemus, tegevusvaldkond). Tutvustuse juurde lisada võimalusel Fusion 360 tarkvaraga koostatud 1-2 näidismudelit (võib esitada kuvatõmmisena või muus sobivas formaadis).